SBN
Krachtbal is een balsport die gespeeld wordt tussen 2 teams van 4 personen, maar mag ook met 3 personen. Het speelveld bestaat uit een rechthoek met aan weerskanten een doelgebied. De bedoeling van het krachtbal is de bal in het doelgebied van de tegenstander te gooien door middel van maximaal drie worpen (bij de jeugd tot en met 15 jaar 4 worpen). Wie de meeste punten scoort in een tijdsspanne van 2 maal 25 minuten, is de winnaar. De speelbal is een medicijnbal en weegt 4 kilogram voor de heren en 2 kilogram voor de dames. Bij de jeugd wordt er met een lichtere bal gespeeld van ??n kilogram.

Geselecteerde projecten

Recente matches

Sponsorende bedrijven