SBN
Duiken is het langdurig verblijf onder water, meestal met hulpmiddelen zoals een ademluchtfles. Tot halverwege de twintigste eeuw werd voornamelijk beroepsmatig gedoken, maar het is tegenwoordig ook een groeiend tijdverdrijf. Duiken zonder ademlucht noemen we het vrijduiken. We spreken van technisch duiken als er geen mogelijkheid is om direct naar het oppervlak te stijgen zoals bij een decompressieverplichting (het verplicht uitvoeren van decompressiestops tijdens het opstijgen om decompressieziekte te voorkomen) en het duiken in grotten of wrakken. Verschillende duikvormen zijn nachtduiken, diepduiken, duiken met vloeibare beademing, decompressieduiken, grotduiken, wrakduiken en ijsduiken.

Geselecteerde projecten

Recente matches

Sponsorende bedrijven